Uddannelser
Jeg har en akademiuddannelse og en diplomuddannelse i ledelse. Derudover er jeg uddannet projektleder med PRINCE2 certificering. Uddannelserne har lært mig om de mange facetter en leders arbejde består af teoretisk, såvel som metodisk, strategisk, praktisk og personligt og jeg favner bredt inden for både klassisk og moderne ledelsesteori. Jeg har en bestyrelsesuddannelse fra CfL – Center for ledelse og er ydermere uddannet yogainstruktør.

Ledererfaring
Som tidligere leder gennem 20 år bl.a. hos Danske Bank, har jeg arbejdet med målsætning, leanprincipper, en stram driftsstyring og kompetenceudvikling som en fast del af min hverdag. Derudover har jeg erfaring som sekretariatsleder og teamleder og har gennem årene håndteret alle ledelsesopgaver inden for rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere og haft succes med at skabe udvikling og trivsel hos medarbejderne, med udgangspunkt i en anerkendende, synlig og empatisk ledelses – og kommunikationsstil.

Rollen som konsulent
Jeg er en ørn til at optimere og bidrage til den organisatoriske og strategiske udvikling i forhold til virksomheders forretningsområder og forstår at skabe rammer for forandring. Reflekterende, god til at se situationer fra mange perspektiver, en sikker og autentisk underviser og facilitator der har stor erfaring med at overskue og styre gruppeprocesser samt håndtere komplicerede organisatoriske udfordringer. Som konsulent ser jeg muligheder, sammenhænge og potentiale og løfter hurtigt niveauet hos den enkelte leder samt hos ledergrupper. Jeg holder mig opdateret på ledelsesområdet ved at deltage på seminarer, kurser etc.

Bestyrelsesarbejde
Jeg laver professionelt bestyrelsesarbejde og har 5 års erfaring som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand. Jeg brænder for bestyrelsesarbejdet og ikke bare om de opgaver man som bestyrelse er forpligtet til at løfte i henhold til selskabsloven men også om at højne seriøsiteten omkring bestyrelsesmøderne, sikre at der tænkes både strategisk, langsigtet og at både små og store ledelsesmæssige udfordringer løftes.
Gennem mit arbejde som ledelseskonsulent har jeg en masse vinkler og erfaringer og ser tingene udefra og sætter en ære i at forholde mig neutralt og objektivt og fokusere på, hvad gavner virksomheden i forhold til at skabe vækst og sikre trivslen.

Hvis du kunne tænke dig at skabe en professionel bestyrelse og løfte både bestyrelsesarbejdet og ledelsen af din virksomhed til et højere niveau, så tøv ikke med at kontakte mig for en uforpligtende snak. 

Læs eventuelt min artikel om Det gode bestyrelsesarbejde skal til hvis virksomheden skal vækste (link til LinkedIn artikel): https://www.linkedin.com/posts/ellenmeretejuul_bestyrelse-bestyrelsesarbejde-detgodebestyrelsesarbejde-activity-7015651020831641600-0NHK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop eller downloade mit bestyrelses-CV her: https://www.linkedin.com/posts/ellenmeretejuul_bestyrelses-cv-ellen-merete-juul-activity-7018888864136052736-d1J_?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Privat
Jeg er 46 år og bor i Lyngby sammen med mine 3 hunde. Jeg er glad for at være i naturen, danse Zumba og dyrke yoga.