Proceskonsultation

“Proceskonsultation er at skabe en relation med klienten, der sætter klienten i stand til at opfange og forstå de processer og begivenheder, der opstår i klientens interne og eksterne miljø med det formål at situationen kan forbedres ud fra klientens definition.”
(Schein, 1999, s.20)

Du er altså eksperten på jeres område og du ejer problemet. Som proceskonsulent kan jeg bidrage til løsning af organisatoriske udfordringer ved at identificere hvad det er der skal forbedres – og hvordan. Jeg gør ikke arbejdet for dig, men overfører mine færdigheder til dig så jeres organisation i fremtiden bliver i stand til at tackle nye, udfordrende situationer.

Vi mødes, definerer og tilrettelægger forløbet af den konsulentopgave du måtte ønske min hjælp til. Derefter udarbejder jeg et oplæg til dig, med forslag til hvordan jeg ser, at din udfordring bedst gribes an. Efterfølgende designer vi sammen den endelige proces. Måske viser der sig et behov for proces facilitering. Hvis, indtræder jeg gerne i rollen som proces facilitator og styrer dialogen, møderne samt tiden. Vigtigst for begge parter er, at opnå en så effektfuld organisationsudvikling som muligt. Derfor er det afgørende, at opgaven fra start defineres præcist, så ingen af os er i tvivl om udfordringen eller hvad der forventes som output.

Kort sagt: Hvordan kan jeg hjælpe bedst muligt, set ud fra jeres udviklingsbehov og unikke omstændigheder!

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud!